18898

Waar komt de paashaas eigenlijk vandaan?

De vrolijke, rondhuppelende viervoeter die gekleurde eieren verstopt, is een onmisbaar onderdeel geworden van onze culturele viering van Pasen. Maar waar komt de paashaas eigenlijk vandaan?

Ontstaan in Duitsland
We hebben de paashaasstraditie overgenomen van onze Duitse buren. De paashaas zoals we die vandaag kennen, is grotendeels ontstaan in Duitsland in de 17e eeuw. In die tijd begon de paashaas in Duitsland populair te worden als een figuur die eieren verstopte voor kinderen om te vinden tijdens het paasfeest. Dit gebruik werd later in de 19e eeuw naar andere delen van Europa en de wereld verspreid, vooral door Duitse immigranten naar Amerika. Dus vanaf nu kun je beter ‘frohe Ostern’ roepen in plaats van ‘Vrolijk Pasen’.

Paasvogel
Voor de komst van de paashaas in Nederland kenden we tradities rondom de kerkklokken en de paasvogel. Tijdens de goede week voor Pasen mochten de kerkklokken niet luiden. De kerkklokken die in de goede week voor Pasen niet mochten luiden, zouden op paaszaterdag terugkeren uit Rome en paaseieren meenemen. De paasvogel was er om eieren te leggen. Rijke boeren versierden deze eieren door ze te koken in bieten-, uien- of brandnetelsap en deelden ze uit aan de minderbedeelden, de pastoor en de schoolmeesters. Het was een manier om na de winter weer aan te sterken.

Bakkers
Zoals hierboven al geschreven, kwamen vele migranten in de 19e eeuw naar andere landen in Europa en namen deze traditie mee. Veel van deze migranten waren handelaren en ondernemers die hun geluk wilden beproeven in het welvarende Nederland. Velen openden winkels of bakkerijen. Ter ere van Pasen begonnen deze Duitse migranten hun etalages te versieren met paashaasfiguren, waardoor het symbool van de paashaas geleidelijk zijn intrede deed in de Nederlandse paasviering.

Beeld: Shutterstock by: Serenko Natalia | Bron: libelle | Powered by: Sendt

Meer tips en weetjes