17860

Dit is wat er met je erfenis gebeurt als je geen testament hebt

Na je overlijden erven normaliter je erfgenamen de bezittingen die je hebt. Je kunt zelf bepalen wie dit zijn en je keuzes vastleggen in een testament. Maar wat gebeurt er met je nalatenschap als je niets opschrijft?

Wat is een testament?
Een testament is een juridisch document waarin je je wensen en instructies vastlegt met betrekking tot de verdeling van je bezittingen en eigendommen na je overlijden. Het testament geeft aan wie je erfgenamen zijn en hoe je je vermogen wilt verdelen onder hen. Het kan ook andere zaken regelen, zoals de benoeming van een voogd voor minderjarige kinderen, de benoeming van een executeur die je wensen uitvoert, en specifieke aanwijzingen over bepaalde bezittingen of geldbedragen. Het is handig om dit op te schrijven, zodat iedereen weet wat je wilt. Toch is het niet verplicht om een testament te maken. Als er geen testament is, dan bepaalt de wet wat er gebeurt met je bezittingen.

Erfenis zonder testament bij huwelijk
Als je geen testament hebt opgesteld, wordt je erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels en bepalingen van de staat waarin je woont. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft vóór 1 januari 2018, Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. De langstlevende partner erft alles en pas bij hun overlijden gaan de bezittingen naar de kinderen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan op of na 1 januari 2018, dan vallen erfenissen en schenkingen niet automatisch in de gemeenschap van goederen. Als een van de echtgenoten overlijdt zonder een testament, worden de wettelijke erfrechten van kracht. In dit geval zal de langstlevende echtgenoot of partner doorgaans de erfenis erven. De verdeling van de nalatenschap kan echter variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het bestaan van eventuele kinderen. Als er kinderen zijn, erven zij meestal een wettelijk vastgelegd deel van de nalatenschap.

Erfdeel kinderen
Wanneer een van de ouders overlijdt, krijgen de kinderen hun deel van de erfenis niet meteen in handen. Ze hebben recht op dat deel, maar het wordt nog niet uitbetaald. Dit geld wordt pas beschikbaar wanneer beide ouders zijn overleden, of als de langstlevende ouder failliet gaat of in financiële problemen verkeert. Dit systeem is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overgebleven echtgenoot of partner financieel goed wordt verzorgd. Het erfrecht beperkt daardoor de toegang van kinderen tot de erfenis tot later.

Erfenis als er geen echtgenoot of kinderen zijn
Als er geen echtgenoot of kinderen zijn en er geen testament is opgesteld, kan de erfenis naar andere familieleden gaan volgens de wettelijke erfopvolging. Dit is wat er met je erfenis gebeurt als je geen testament hebt:

 1. Ouders
  Als er geen echtgenoot of kinderen zijn, gaan de bezittingen vaak naar de ouders van de overledene.
 2. Broers en zussen
  Als er geen ouders zijn, kunnen broers en zussen in aanmerking komen om de erfenis te ontvangen.
 3. Andere familieleden
  Als er geen ouders, broers of zussen zijn, kan de erfenis worden verdeeld onder andere familieleden, zoals grootouders, ooms, tantes, neven of nichten.
 4. Staat
  Als er geen bekende familieleden zijn of als niemand de erfenis opeist, kan de erfenis in sommige gevallen naar de staat gaan.

Beeld: Shutterstock by: Burdun Iliya | Bron: magriet, rijksoverheid | Powered by: Send

Meer tips en weetjes