Uit een representatief onderzoek van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat een derde van de Nederlanders geen idee heeft hoe hoog de kosten van een uitvaart zijn.

Het CBS (Centraal bureau voor de Statistiek) heeft berekent dat de gemiddelde kosten 7.500 bedragen, maar de meeste consumenten denken dat dit zo’n 1.500 is

Onvoldoende verzekerd

Van de mensen die wel een verzekering hebben weet ongeveer een kwart niet hoe ze nou precies verzekerd zijn. Verder is ongeveer 45% van de mensen die wel verzekerd zijn, onvoldoende verzekerd. Dus daarvan is de uitvaart niet volledig gedekt.

40% van alle ondervraagde consumenten denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart vergoedt, helaas is dit niet zo en is deze verzekering bedoeld om inkomensverlies op te vangen, hierdoor kunnen nabestaanden zonder het inkomen van de overledene bijvoorbeeld de hypotheek en de lopende kosten blijven betalen.

Uitvaartwensen

25% van de ondervraagde consumenten is van mening dat bij overlijden de verzekering altijd genoeg geld voor een complete uitvaart uitkeert. Of het verzekerde bedrag alle kosten dekt, hangt echter af van de uitvaartwensen van de overledene. Van de ondervraagden geeft de helft aan onvoldoende reserves te hebben om de kosten van een uitvaart te kunnen betalen. Een crematie is meestal flink goedkoper dan een begrafenis.

Onderzoek

Voor dit onderzoek heeft het Nibud 994 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar benaderd. Deze groep consumenten is volgens het NIBUD representatief wat betreft leeftijd, geslacht, inkomen en regio.

Calculator

Om de kosten van jouw wensen bij de uitvaart te berekenen hebben wij een uitvaart-calculator gemaakt. Hiermee kan je eenvoudig de kosten van een uitvaart berekenen.

Heb jij al een uitvaartverzekering? Klik hier voor onze uitvaartkosten-calculator.

Bron: NIBUD