Privacy Beleid
We begrijpen dat privacy tegenwoordig erg belangrijk is voor elke internetgebruiker. Daarom informeren we je daar graag over. Welke gegevens verzamelen we, hoe we die gegevens verzamelen, wat we er vervolgens mee doen en hoe we er mee omgaan; je leest het op deze pagina.

Sendt Online Marketing B.V., is het bedrijf achter consumentcentraal.nl. Zij hecht grote waarde aan de privacy van alle bezoekers op onze website. Daarom dragen wij er zorg voor dat de gegevens die je bij ons achterlaat vertrouwelijk worden behandeld.

Sendt Online Marketing B.V, handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover deze toepasbaar is op ons.

Wie zijn we?
Consumentcentraal.nl is een informatieve website voor consumenten. Je vindt hier boeiende tips over hoe je kunt besparen, gezonder kunt leven, lekker kunt wonen en andere handige tips en adviezen. Wij bieden ook de beste vergelijkers om te kunnen besparen op je energierekening, zorgkosten en bijvoorbeeld telefonie. Regelmatig wordt de site voorzien van nieuwe, interessante artikelen waar jij je voordeel mee kunt doen!

Sendt Online Marketing B.V, is een besloten vennootschap en intiatiefnemer van consumentcentraal.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Purmerend en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61050520.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij op de website?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het aanmelden voor de nieuwsbrief) en ons daar met verzending van het formulier toestemming voor geeft. Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf invult. Daarnaast registreren wij bij het verzenden van het formulier de volgende gegevens:
Datum en tijd aanmelding/registratie
IP adres
User agent

Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bescherming van je privacy vinden wij belangrijk. Sendt gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Daardoor wordt deze website opgeroepen onder HTTPS. HTTPS staat voor ‘HyperText Transfer Protocol Secure’. Dit is een uitbreiding op het HTTP protocol. Het HTTP protocol wordt gebruikt om een webbrowser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) te laten communiceren met een webserver waarop een website gehost wordt. De uitbreiding van het HTTPS protocol zorgt ervoor dat deze communicatie versleuteld wordt. Sendt Online Marketing B.V, maakt voor de hosting van onze websites en de opslag het het doorsturen van eventuele persoonsgegevens gebruik van de servers van het Nederlandse bedrijf XXL webhosting.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heb je aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar? Neemdan contact met ons op voor het verwijderen van die gegevens.

Verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden
Om onze website draaiende te houden en regelmatig te voorzien van nieuwe content te moeten wij onze inkomsten halen uit advertenties. Ons doel is om de advertenties die we je tonen zo relevant mogelijk voor je te maken. Om dit te kunnen doen tonen wij advertenties van eigen campagnes en schakelen we, alleen met jouw expliciete toestemming, hulp in van derde partijen. Zij verzamelen gegevens over websites die je eerder hebt bezocht, producten die je eerder hebt bekeken, je klikgedrag of je online interesses om je vervolgens een advertentie te tonen waarvan zij denken dat jij die interessant zal vinden. Deze geanonimiseerde gegevens worden verwerkt door het, na toestemming van jou, plaatsen van advertentie cookies. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid. Sendt Online Marketing B.V, heeft geen inzicht in deze gegevens en slaat deze gegevens zelf nergens op.

Verwerken van gegevens voor social media doeleinden
We bieden je op onze website de mogelijkheid om content te delen via social media. Dit kan bij ons door gebruik te maken van de social media deelknoppen. Om deze knoppen goed te laten functioneren worden er, na jouw toestemming, social media cookies geplaatst. Op het moment dat je op 1 van de deelknoppen klikt weet Facebook, Instagram of Pinterest wie jij bent en hoef je niet meer in te loggen. De gegevens die deze partijen gebruiken worden niet door Sendt Online Marketing B.V, opgeslagen en zijn voor ons niet inzichtelijk. Lees hierover meer in ons Cookie Beleid.

Sendt Online Marketing B.V, kan je persoonsgegevens nog aan derden verstrekken wanneer wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, of als we daartoe genoodzaakt worden als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Hyperlinks van derden
Onze websites kunnen hyperlinks bevatten. Als je daar op klikt verlaat je onze website en kan je op een website van een ander bedrijf terecht komen. Op dat moment heeft Sendt Online Marketing B.V. geen invloed op de diensten die deze website aanbiedt of op de werkwijze van de website. Deze websites hebben een eigen privacybeleid welke los staat van ons privacy beleid. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Sendt Online Marketing B.V, worden verwerkt. Sendt Online Marketing B.V, accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Bewaartermijnen
Sendt bewaart je gegevens standaard tot 3 maanden nadat je deze verstrekt hebt. Daarna worden je gegevens vernietigd, behalve indien het bedrijfsmatig nodig is om de gegevens langer te bewaren. Sendt bewaart na die termijn indien door haar gewenst slechts nog een geanonimiseerde versie van je gegevens; IP adres, signup ID, campagne ID en timestamp.

Je ingestuurde gegevens via het contactformulier worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Vaak kunnen na afhandeling van je vraag of opmerking je gegevens al verwijderd worden. Behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn/worden, of indien dit nodig is om onze belangen te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van een geschil tussen jou en ons), zullen wij de persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Cookies
We gebruiken, zoals eerder aangegeven, cookies, pixels (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites. Sommige van deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken en anderen zorgen ervoor dat we onze website kunnen verbeteren en je de juiste advertenties en artikelen kunnen laten lezen. We hebben hierover uitgebreid geschreven in ons Cookie Beleid.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens
Als je graag wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen dan kun je een verzoek indienen via ons contactformulier. Dit kan alleen voor de persoonsgegevens die wij verzamelen. De gegevens die we alleen verwerken kunnen wij niet met terugwerkende kracht oproepen. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt opgevraagd dan kun je dat aangeven bij onze medewerker die je heeft geholpen bij het verkrijgen ervan. Je kunt aan hem/haar verzoeken dat Sendt Online Marketing B.V, je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of op een andere manier afschermt.

Je hebt ook het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm van ons te krijgen en vervolgens zelf over te dragen. Ook dit verzoek kan verstuurd worden via ons contactformulier. Sendt Online Marketing B.V, zal binnen een 1 maand reageren op je verzoek. In uitzonderingsgevallen heeft Sendt Online Marketing B.V, het wettelijke recht om binnen 3 maanden op je verzoek te reageren, bijvoorbeeld wanneer het verzoek erg complex is. Sendt Online Marketing B.V, zal je dit dan binnen 1 maand laten weten. Indien Sendt Online Marketing B.V, je verzoek afwijst zullen we je dit schriftelijk laten weten.

Kan ik weigeren dat mijn gegevens worden gebruikt?
De gegevens die je verstrekt als je ons contacteert hebben we nodig om te kunnen reageren op je vraag of opmerking. Anonieme inzendingen kunnen we niet behandelen. De gedepersonaliseerde gegevens die we verwerken voor functionele doeleinden en analytische doeleinden kunnen niet geweigerd worden, behalve door het gebruik van cookies volledig te blokkeren in je webbrowser. De gedepersonaliseerde gegevens die we verwerken voor marketingdoeleinden en social media doeleinden kunnen wel geweigerd worden door geen toestemming te geven wanneer dit aan je gevraagd wordt op het moment dat je onze website bezoekt.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
Sendt behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er iets is veranderd sinds je laatste bezoek.

Waar kun je terecht met een klacht?
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Sendt Online Marketing B.V, niet uit? Dan kun je je klacht ook indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Sendt Online Marketing B.V, controleert regelmatig of dit privacy beleid voldoet aan de wet- en regelgeving. Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je ons contactformulier invullen.