19383

Dit is wat er met je pensioen gebeurt als je vervroegd overlijdt

Als je pensioen opbouwt met het vooruitzicht op maandelijkse uitkeringen bij pensionering, rijst de vraag: wat gebeurt er met dat geld als je vroegtijdig overlijdt en nooit met pensioen gaat? Dit is wat er met je pensioen gebeurt als je vervroegd overlijdt

Drie pensioenpijlers
Een volledig begrip van deze kwestie vereist een grondige analyse van het gehele pensioensysteem. In Nederland bestaat dit systeem uit drie pijlers: de AOW, het werkgeverspensioen en eventueel aanvullend pensioen.

Wanneer je overlijdt vóór de AOW-leeftijd, die momenteel op 67 jaar staat, hebben jij en je nabestaanden geen recht op AOW-uitkeringen. Het werkgeverspensioen werkt anders: bij overlijden vóór pensionering kunnen jouw nabestaanden onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op dit pensioen. Voor aanvullend pensioen opgebouwd via banken of beleggingsfondsen verschilt de afhandeling per aanbieder. Spaargeld valt onder het testament, waarin staat wie er recht heeft op de tegoeden.

Partnerpensioen
Als een (voormalige) partner aanspraak wil maken op jouw werkgeverspensioen, verloopt dit via het partnerpensioen. Dit voorziet in een uitkering aan je partner na jouw overlijden, maar hierop heb je niet automatisch recht. Bij veel pensioenfondsen moet je getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben, of een notarieel samenlevingscontract hebben om aanspraak te maken. Zelfs een ex-partner kan recht hebben op dit partnerpensioen, bekend als bijzonder partnerpensioen, dat alleen betrekking heeft op het pensioen dat je hebt opgebouwd tot het einde van jullie relatie.

Wanneer uitgekeerd?
Het partnerpensioen kan worden uitgekeerd ongeacht de leeftijd waarop iemand overlijdt. Zelfs als jouw partner op jonge leeftijd overlijdt, bijvoorbeeld op dertigjarige leeftijd, kan je recht hebben op partnerpensioen. De partner hoeft ook nog niet de pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt om dit te ontvangen. De hoogte van de uitkering hangt af van het opgebouwde pensioen. Gemiddeld is dit ongeveer 70 procent van het ouderdomspensioen dat je partner zou ontvangen bij pensionering, wat in de praktijk neerkomt op zo’n 50 procent van het huidige inkomen van je partner.

Wie hebben aanspraak op nabestaandepensioen?
Naast een partner die achterblijft, hebben ook minderjarige kinderen recht op nabestaandenpensioen, dat specifiek bekendstaat als wezenpensioen. Ander familieleden en vrienden kunnen geen aanspraak maken op jouw pensioen.

Beeld: Shutterstock by: fizkes| Bron: libelle | Powered by: Sendt

Meer tips en weetjes