Word je ontslagen? Wat moet je wel en niet doen?Wanneer je werkgever in een gesprek aangeeft dat je ontslagen wordt zijn er een aantal tips die je daarbij kunnen helpen. Er zijn een aantal fases die dan volgen;

De dreiging van het ontslag
In sommige gevallen kan het zijn dat je het ontslag al aan ziet komen. Dit kan verscheidende redenen hebben, deze kunnen persoonlijk zijn zoals, een geschil op de werkvloer, of als het bedrijf gaat reorganiseren of door de huidige economische omstandigheden. Wat moet je in zo’n geval wel doen en wat niet?

Wat moet je wel doen?
Ga het gesprek aan met de werkgever om dingen helder te krijgen. Maak je eigen dossier; leg alle documenten vast die van toepassing zijn in deze situatie. Ken je rechten als werknemer. Blijf rustig en beleefd.

Wat moet je niet doen?
Ga niet meteen van het ergste uit; bedenk zelf geen scenario’s van hoe het zou kunnen gaan. Je afreageren op collega’s en werkgever. Je handtekening ergens onder zetten.

De aanzegging van ontslag
Wat moet je wel doen?
Blijf rustig tijdens het gesprek en luister goed wat er gezegd wordt. Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag en de reden van het ontslag. Vraag altijd een bedenktijd voor je tegenreactie. Dat is gemiddeld 1 á 2 weken.

Wat moet je niet doen?
Wanneer er een vaststellingsovereenkomst aangeboden wordt, deze tekenen. Een mondeling akkoord geven, dit kan ook bindend zijn. Een discussie aangaan met de werkgever.

Na het ontslaggesprek
Wat moet je wel doen?
Win informatie in bij een vakbond, arbeidsjurist of een advocaat gespecialiseerd in ontslagzaken. Maak een brief waarin je protest aantekent tegen het ontslag, dit zorgt ervoor dat je het recht op een WW-uitkering niet verspeelt. Teken altijd schriftelijk bezwaar aan tegen je ontslag middels een protestbrief. Blijf beschikbaar voor werk en vertel dit ook aan je werkgever. Kijk of er een sociaal plan is waarop je een eventueel beroep kunt doen.
Wat moet je niet doen?
Een jurist of advocaat je laten helpen die is geadviseerd door de werkgever. De kans bestaat dat deze niet onafhankelijk werkt. Ga niet akkoord met betaald verlof of vrijstelling van werkzaamheden. Je ziek melden.

De onderhandelingsfase
Wat moet je wel doen?
Kijk om je heen op de arbeidsmarkt. Hoe lastig vaak ook, zie dit ontslag als een zakelijk iets en niet persoonlijk.
Wat moet je niet doen?
Bij de pakken neer gaan zitten; vaak heeft het ontslag niets te maken met jouw persoonlijke kwaliteiten. Kwaad spreken over de werkgever bijvoorbeeld via social media.

De periode na het ontslag
Wat moet je wel doen?
Ga op zoek naar een leuke nieuwe baan die goed bij je past. Laat je eventueel begeleiden hierbij door een job coach. Zie het ontslag als een moment om iets heel anders te gaan doen.

Wat moet je niet doen?
Negatief voelen omdat je het als een persoonlijk falen ziet.

Bron: Juridisch platform | Powered by Sendt