Wat zijn mijn rechten bij een reorganisatie?Als een bedrijf wil reorganiseren of gedwongen moet reorganiseren heeft dit gevolgen voor werknemers. Gaan ze bij jou binnenkort reorganiseren en vrees je voor het ergste? Geen paniek,  je hebt als werknemer bepaalde rechten mocht er een reorganisatie binnen jouw bedrijf plaats vinden.

Je werkgever heeft een grote beslissersbevoegdheid over materiële zaken ten opzichte van werknemers.  Jouw werkgever mag zomaar beslissen om een reorganisatie door te voeren. Hiervoor heeft hij geen toestemming nodig van andere mensen. De besluiten van jouw werkgever moeten ten opzichte van jou als werknemer wel redelijk zijn. Je werkgever kan zomaar besluiten dat er nieuwe machines moeten komen of dat er andere kleding gedragen moet worden. Hier moet je als werknemer dan ook aan voldoen.

Echter gaan de werkzaamheden van een werkgever niet zover dat hij mag beslissen wie er bij een reorganisatie wordt ontslagen. De werkgever moet zich houden aan een ‘afspiegelingsbeginsel’. Een afspiegelingsfunctie houdt in dat alle werknemers met dezelfde werkzaamheden worden in gedeeld in leeftijdsgroepen. De werknemers die als laatst zijn aangenomen binnen de leeftijdsgroep, Kan de werkgever als eerst ontslaan door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

Als jouw werkgever wil overgaan tot een collectief ontslag, is jouw werkgever gebonden aan nog meer regels. Naast het ‘afspiegelingsbeginsel’ waaraan de werkgever zich dient te houden, heeft de werkgever ook een meldingsplicht bij het UWV, Bij de vakbonden binnen het bedrijf en vaak ook de ondernemingsraad. Als jouw werkgever zich niet houdt aan deze meldingsplicht, neemt het UWV de ontslag aanvraag niet in behandeling.

Heel veel werknemers zijn niet op de hoogte van het feit dat je je ontslag kan aanvechten als je er niet mee eens bent. Je moet binnen twee weken nadat je een kopie van de ontslagaanvraag hebt gehad in verweer gaan bij het UWV. Het UWV zal jouw tegenargumenten opnieuw gaan bekijken en opnieuw een besluit nemen. Als je het niet eens bent met het 2de besluit van het UWV kan je dit besluit aanvechten door in hoger beroep te gaan.

Als jouw werkgever reorganiseert is er meestal een sociaal plan opgesteld. De werkgever stelt dit plan voor je op omdat je wordt getroffen door een reorganisatie. In dit plan staan voorzieningen en regelingen voor jou. Zo kun je bijvoorbeeld je recht op een eventuele ontslagvergoeding terug vinden in het sociaal plan als je bent ontslagen door een reorganisatie.

In een sociaal plan kan je vaak ook een ‘hardheidsclausule’ vinden. Dit is een clausule waarop je je kan beroepen indien een regeling/voorziening in het sociaal plan tot een moeilijke situatie leidt. Door een beroep te doen op de clausule kan de werkgever eventueel voor jou afwijken van het sociaal plan.

Bron: www.rechtstelefoon.nl | Beeld: Shutterstock | Powered by Sendt