Wat zijn je rechten en plichten bij het huren van een woning?



Wat zijn je rechten en plichten bij het huren van een woning?
Calendar

Wat zijn je rechten en plichten bij het huren van een woning? Het percentage huurwoningen is in Nederland zo’n 60% ten opzichte van koopwoningen. Maar wat zijn nu eigenlijk je rechten en plichten wanneer je een woning huurt? We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Huurovereenkomst
Het huren van een woning begint met een huurovereenkomst waar minimaal in staat beschreven hoe lang een huurcontract duurt, welke kosten je krijgt bij het aangaan van een huurovereenkomst en hoe je jouw woongemak kunt verhogen.

Welke rechten heb je als huurder?

Huurbescherming
Huurbescherming betekent dat de verhuurder het huurcontract niet zomaar mag en kan opzeggen. Dit betekent dat je niet van de een op de andere dag de woning uitgezet kunt worden. Hier tegenover staat wel dat je de volledige huurprijs blijft betalen. Wanneer dit niet het geval zou zijn, bijvoorbeeld bij een huurachterstand, dan kan de huur wel worden opgezegd door de verhuurder. De verhuurder kan dan het huurcontract verbreken, maar wanneer je hier als huurder niet akkoord meer gaat dan kan alleen de huur opgezegd worden met toestemming van een rechter.
Als huurder heb je een aantal verplichtingen; de huur dient op tijd te worden betaald en er wordt van je verwacht dat je woning gebruikt als een goede huurder en dat de door jou aangerichte schade door jou hersteld wordt. Voldoe je hier niet aan dan kan de verhuurder het contract opzeggen.

Wanneer kan de verhuurder rechtsgeldig de huur opzeggen?

Er is een diplomatenclausule opgenomen in de huurovereenkomst, dit betekent dat de huur aan een bepaalde termijn voldoet. Dit kan overigens van beide kanten in het contract worden opgenomen.
De verhuurder heeft de woning zelf nodig wegens dringend eigen gebruik zoals bij echtscheiding of financiële problemen van de verhuurder.
Je weigert mee te werken als huurder aan een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst.
De verhuurder moet een bestemmingsplan verwezenlijken.

 

 

 

Woongenot
Woongenot betekent dat je ongestoord van de woning kunt genieten. Dit betekent dat er geen grote gebreken aan de woning mogen zijn zoals lekkage, ernstige stankoverlast, achterstallig onderhoud of een grote mate van overlast van een andere huurder. Ook wanneer je je niet kunt inschrijven op het adres van de huurwoning geldt dit als verlies van woongenot. Je hebt dan het recht om de de huur te verminderen of te verrekenen. Je dient hier van te voren wel toestemming voor te vragen aan de rechter. De rechter zal je aanvraag toetsen.

Plichten bij de oplevering van de huurwoning
Wanneer je als huurder de huurwoning verlaat, is het verplicht om de woning op te leveren in de staat zoals de woning zich bevond ten tijde van de oplevering aan je.

Goed huurderschap
Goed huurderschap betekent dat je als huurder zorgvuldig dient om te gaan met de huurwoning. Je hebt als huurder ook de verplichting geen overlast te veroorzaken ten opzichte van derden zoals bijvoorbeeld de buren. Wanneer je als huurder overlast bezorgt aan buren, kan dit in strijd zijn met goed huurderschap. Dit kan voor de verhuurder aanleiding zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. In de wet staat niet beschreven wat goed huurderschap exact inhoudt. Dit is per geval verschillend en wordt -bij wantrouwen -bepaald door een rechter.

Beeld: Shutterstock door: r fizkes

Gerelateerde berichten