Tips bij het opstellen van een testamentEen testament. Niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. Gelukkig niet. Maar het is wel goed om over na te denken: wel of geen testament. Heeft u besloten een testament te willen? Gebruik dan onderstaande tips.

Wat legt u vast in het testament?
Bedenk vooraf eerst wat u in uw testament wilt vastleggen. Wilt u iemand uitsluiten? Wilt u dat uw partner niet de gehele erfenis ontvangt? Wilt u geld schenken aan goede doelen? Wilt u iemand een schuld kwijtschelden? Allemaal zaken om vooraf over na te denken voordat u met een notaris om de tafel gaat zitten.

Maak een overzicht van al uw bezittingen/schulden

Bijvoorbeeld:

Bankrekeningen
Effectenrekeningen
Spaartegoeden / hypotheek
Safeloket
Vastgoed
Vervoermiddelen
Juwelen
Kunstvoorwerpen
Kostbare apparatuur

Naar de notaris
Natuurlijk niet meteen om een testament te laten maken, maar in ieder geval om u te laten informeren. Wat kan wel en wat kan niet? Maak voordat u een afspraak maakt wel afspraken over de kosten. Soms is een kennismakingsgesprek namelijk gratis en soms niet.

Leg alles helder vast
Informeer de notaris vervolgens over uw wensen en leg alles vast. En dat zijn niet alleen financiële zaken. Een aantal veelvoorkomende zaken in een testament zijn onderwerpen als:

Voogdij van de kinderen regelen
Executeur benoemen
Erfgenamen benoemen
Opnemen van legaten
Speciale voorwerpen toewijzen
Bedrijfsopvolging regelen

Bepaal uw uitvaart
Het is voor mensen belangrijk om aan de laatste wens van een naaste te kunnen voldoen. Vandaar dat wij u adviseren om te noteren hoe u de uitvaart geregeld wilt hebben. U kunt bijvoorbeeld de locatie en de muziek bepalen, maar ook of u wilt dat de uitvaart in grote of kleine kring plaatsvindt.

Noteer welke zaken er verder na uw overlijden moeten worden afgehandeld
U heeft vast een abonnement op een dagblad of tijdschrift. Of bent u donateur van een goed doel of lid van een vereniging. En misschien heeft u wel een huisdier. In een aparte instructie aan de executeur kunt u vastleggen hoe hiermee om moet worden gegaan. Noteer bijvoorbeeld welke abonnementen moeten worden opgezegd en waar het huisdier naartoe gaat. Het is prettig voor uw nabestaanden als zij weten wat geregeld moet worden en hoe u wenst dat dit geregeld wordt.

 

 

Testament bij samenwonen
Als u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap dan erft u niet automatisch van elkaar. Ben u dus niet getrouwd, maar woont u wel samen, dan is het te overwegen om een testament op te stellen.

Conceptversie goed checken
Van de notaris ontvangt u een concepttestament. Check deze goed. Staat alles erin wat u wilt, zijn de afspraken duidelijk?

Testament ondertekenen
Als alles klopt, dan kan het testament ondertekend worden (passeren heet dat in notarissenjargon). U krijgt een kopie. Het origineel blijft achter bij de notaris. Deze schrijft het testament in bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag.

Vergeet niet om wijzigingen door te voeren
Is er iets in uw situatie gewijzigd? Vergeet dan niet om tijdig uw testament aan te laten passen bij de notaris.