Mag mijn arbeidsovereenkomst zonder overleg gewijzigd worden?In jouw arbeidsovereenkomst staat duidelijk staan afspraken tussen jou en je werkgever met betrekking tot jou werkzaamheden binnen het bedrijf ‘arbeidsvoorwaarden’. Maar kunnen arbeidsvoorwaarden zomaar gewijzigd worden zonder overleg?

Jouw werkgever mag niet eenzijdig jouw arbeidsovereenkomst wijzigen, dit is een hoofdregel. In je arbeidsovereenkomst kan echter een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ zijn opgenomen. Dit is een beding waar jouw werkgever een beroep op kan doen teneinde de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Alleen een beroep doen op een beding is niet voldoende! Je werkgever zal moeten argumenteren waarom hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging, dat jouw belang daarvoor moet wijken. De belangen van jou als werknemer en als werkgever zullen tegen elkaar worden afgewogen. Hierbij zullen ze ook rekening moeten houden met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in jouw arbeidsovereenkomst staat mag jouw werkgever de arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig veranderen. Toch is het voor jou werkgever niet helemaal onmogelijk. Als er voor jou werkgever een onaanvaardbare situatie ontstaat, kan hij in sommige gevallen de arbeidsvoorwaarden toch eenzijdig wijzigen.

Jouw werkgever moet dan duidelijk aantonen dat de wijziging noodzakelijk en redelijk voor jou zijn. De wijziging kan pas doorgevoerd worden als deze redelijk is. Om dit te bepalen wordt er gekeken naar alle omstandigheden van de situatie waarbij ook een belangafweging plaatsvindt. Daarnaast moet jouw werkgever je een redelijk tegenvoorstel doen. bijvoorbeeld: wordt de wijziging afgebouwd of gaat deze per direct in.

Wat kan je doen?

Als jouw werkgever je een voorstel doet hoef je hier niet gelijk mee in te stemmen. Ga in overleg met je werkgever en bespreek goed waarom de werkgever de wijzigingen wilt invoeren. Kijk hierbij goed welke afspraken in je arbeidscontract en CAO staan.

Bron: www.rechtstelefoon.nl | Beeld: Shutterstock | Powered by Sendt