Hoe werkt een automatische incasso en kan je dit ongedaan maken?Hoe werkt een automatische incasso en kan je dit ongedaan maken?

Hoe werkt een automatische incasso en kan je dit ongedaan maken? Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een automatische incasso. Zo vergeet je nooit meer een betaling te doen. Zeker voor maandelijkse betalingen voor gas, licht en internet en telefoonkosten kan dit heel handig zijn. Het bedrijf waaraan je een incassomachtiging hebt gegeven, geeft jouw bank opdracht om een bedrag van je rekening af te boeken. Het enige waar je voor moet zorgen is voldoende saldo op de rekening.

Hoe werkt het?
Je betaalt met de Europese incasso wanneer je een schriftelijke machtiging heeft afgeeft of online via je eigen bank (digitaal) Incassomachtigen heeft gebruikt. Digitaal Incassomachtigen is de nieuwe manier om online via je bank een machtiging te activeren. Zo hoef je geen papieren machtiging meer in te vullen.

Wanneer mag er geïncasseerd worden?
Een bedrijf mag pas incasseren via incasso als er een incassocontract is afgesloten met zijn bank. Om geld van jouw betaalrekening af te laten boeken, moet het bedrijf een geldige machtiging van je hebben. De bank controleert of het bedrijf een incassocontract heeft en verwerkt de incassotransacties.

Geen incassomachtiging?
Wanneer je via internet een digitale machtiging wil afgeven aan een bedrijf dat nog geen Incassomachtigingen aanbiedt dan moet je deze machtiging eerst printen, ondertekenen en opsturen naar het bedrijf waaraan je de machtiging wil verlenen.

 

 

Ten onrechte geïncasseerd?
Wanneer je vindt u dat er ten onrechte is geïncasseerd of je bent het niet eens met de hoogte van het bedrag? Vraag dan je bank dan binnen 56 kalenderdagen om het bedrag terug te boeken. Dat doet de bank zonder zich in de discussie te mengen.

Uitzondering
Een eenmalige machtiging die je schriftelijk hebt gegeven, kan je niet laten terugboeken. Neem in dat geval contact op met het bedrijf die het geld geïncasseerd heeft. Wanneer een bedrijf herhaaldelijk ten onrechte incasseert, kan je bij de bank vragen om het rekeningnummer van het bedrijf te laten blokkeren zodat afschrijven niet meer mogelijk is.

Is een afschrijving naar jouw mening onterecht, bijvoorbeeld omdat er geen machtiging door je is afgegeven? Of is de termijn van 56 dagen al verstreken? Meld dit dan zo snel mogelijk bij je bank. Tot 13 maanden na afschrijving van je rekening kan je via jouw bank gebruikmaken van een Melding Onterechte Incasso (MOI-procedure). Wanneer de incassant geen geldige machtiging kan overleggen dan wordt het bedrag naar je teruggeboekt.

Bron: veiligbankieren.nl |Beeld Shutterstock door: kurhan | Powered by SendtGerelateerde berichten