Wat kan ik doen bij een burenruzie door geluidsoverlast?

Calendar

Geluidsoverlast van de buren. Dit komt vaak voor. Afhankelijk van de klacht en woonsituatie zijn er verschillende mogelijkheden om dit conflict op te lossen. Heeft u een huur- of koopwoning?

Geluidsoverlast huurwoning

Wees niet bang om uw buren te laten weten dat u last heeft van het geluid dat zij veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat en de overlast stopt. Maar duidelijke afspraken met elkaar. U en uw buren kunnen makkelijk aanpassingen in huis doen om geluidsoverlast tegen te gaan. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw verhuurder of vraag een buurtbemiddelaar om hulp. Een buurtbemiddelaar is onpartijdig, adviseert en ondersteunt u en uw buren bij het oplossen van het probleem. Wat wilt u doen?

Geluidsoverlast koopwoning

Wees niet bang om uw buren te laten weten dat u last heeft van het geluid dat zij veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat en de overlast stopt. Maak duidelijke afspraken met elkaar. U en uw buren kunnen makkelijk aanpassingen in huis doen om geluidsoverlast tegen te gaan. Ook kunnen er grotere bouwkundige ingrepen worden gedaan. Helpt dit niet? Meld de overlast dan bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Soms kan de VVE een boete opleggen als regels niet worden nageleefd. Als er geen VVE is, kan de rechter in het uiterste geval, maatregelen opleggen tegen de eigenaar die geluidsoverlast veroorzaakt. Ook kunt u een buurtbemiddelaar om gratis hulp vragen. Een buurtbemiddelaar is onpartijdig, adviseert en ondersteunt u en uw buren bij het oplossen van het probleem. Heeft u de stappen doorlopen en is de situatie niet verbeterd? Schakel dan samen met uw buren een mediator in om afspraken te maken en om die vast te leggen.

Bron: Het Juridisch Loket