Overhangende takken van de buren in uw tuin?

Calendar

Een boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens geplant worden. Er zijn uitzonderingen. Heeft u last van de bomen van uw buren omdat deze dicht bij de erfgrens staat, dan kunt u de buren vragen om de boom te verwijderen. Soms staat een boom er al zo lang, dat hij mag blijven staan. Uw recht om te vragen om de boom te verwijderen is dan verjaard. Ook als er in het verleden afwijkende afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de vorige bewoners, dan mag de boom blijven staan. U kunt ook afwijkende afspraken maken met uw buren. Het is belangrijk om deze afspraken op papier te zetten zodat u kunt bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Komt u er niet samen uit? Schakel dan een mediator in om afspraken te maken en om die afspraken vast te laten leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. Wat wilt u doen?

Heg, haag of heester
Een heg moet minimaal een halve meter van de erfgrens geplant worden.  Er zijn uitzonderingen. Klik op de informatiebutton voor meer info.Heeft u last van de heg van uw buren omdat deze dicht bij de erfgrens staat, dan kunt u de buren vragen om de heg te verwijderen. Soms staat een heg er al zo lang, dat hij mag blijven staan. Uw recht om te vragen om de boom te verwijderen is dan verjaard. Ook als er in het verleden afwijkende afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de vorige bewoners, dan mag de heg blijven staan. U kunt ook afwijkende afspraken maken met uw buren. Het is belangrijk om deze afspraken op papier te zetten zodat u kunt bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in om afspraken te maken en om die afspraken vast te laten leggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een mediator. Wat wilt u doen?

Bron: Het Juridisch Loket